Passief huis nieuwbouw

Een nieuwe Esbi houtskeletbouw woning met de passiefhuis-formule

Een nieuw Esbi Passiefhuis kan ontworpen worden door onze eigen architecten. Welke Passiefhuis maatregelen gebruikt worden hangt af van het ontwerp en ligging van de woning ten opzichte van de zon. De volgende onderdelen worden gebruikt om te voldoen aan een Esbi Passiefhuis.

Maximaal isoleren

Om de warmteverliezen te beperken passen wij zeer dikke isolatiepaketten toe. De Rc-waardes van de Esbi Huis elementen van dak 10 m²K/W en wand 8 m²K/W en vloer 8 m²K/W. De ramen worden uitgevoerd in drievoudige beglazing (U-waarde 0,55-0,85 W/(m².K).

Kierdicht bouwen

In veel woningen ontstaat warmteverlies door kieren en spleten. Daarom besteden wij erg veel aandacht aan een goede lucht- en dampdichting. De basis is een zorgvuldige detaillering en dito uitvoering. Naden worden bijvoorbeeld met speciale tape luchtdicht afgeplakt. Ook mogen er geen warmtebruggen aanwezig zijn. Dat betekent dat er geen bouwdelen zijn die warmte naar buiten kunnen geleiden.

Gebruik passieve energie

Om het energieverbruik te reduceren is het noodzakelijk om optimaal gebruik te maken van andere passieve warmtebronnen. Vooral het benutten van zonnewarmte is hierbij van belang. In de ontwerpfase van de woning houden wij hier al rekening mee, door uit te gaan van een zongericht ontwerp. Oververhitting in de zomer kan voorkomen worden door goede zonwering. Ook andere warmtebronnen zoals lampen, apparatuur en zelfs mensen dragen bij aan de verwarming van het huis.

Ventilatie met warmteterugwinning

Continu ventilatie van de woning is essentieel om de luchtkwaliteit binnen op peil te houden. Wij passen een uitgekiend gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning toe. Hierbij wordt de binnenkomende verse koude lucht gefilterd en door middel van een warmtewisselaar verwarmd met de uitgaande warme lucht. De luchtstromen worden hierbij niet gemengd. In de zomer kan dit systeem gebruikt worden voor koeling met een zomerbypass.

Efficiënte apparatuur

In de basis passen wij een All-electric luchtwarmtepomp toe in combinatie met vloerverwarming en een koelingssysteem voor in de zomer. Om het energieverbruik te reduceren is het zaak om niet alleen te kijken naar het energieverbruik van de verwarming. ook bijvoorbeeld het elektriciteitsverbruik van aanwezige toestellen, verlichting en installaties speelt een rol. Daarom is het van belang om zoveel mogelijk apparatuur met een A+ energielabel toe te passen met een beperkt standby-verbruik.

Hernieuwbare energie

Naast het reduceren van het energieverbruik kan vervolgens ook gekeken worden naar andere hernieuwbare energiebronnen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een bodemwarmtewisselaar, zonnecollectoren en windenergie.

TOP